رستوران متوسط - کد 56 رستوران متوسط - کد 56

رستوران متوسط - کد 56

16 محصولات دیگر در همان شاخه:

 • هلو تحت شبکه کد 44


 • هلو جامع صنعتی کد 42


 • جامع و صنعتی کد 41


 • رستوران پیشرفته کد 57


 • رستوران ساده - کد 55


 • هلو فروشگاهی پایه - کد 10


 • هلو فروشگاهی ساده کد 11


 • نرم افزار هلو فروشگاهی متوسط کد 12


 • هلو فروشگاهی پیشرفته کد 13


 • هلو فروشگاهی پیشرفته دو کاربره کد 15


 • هلو شرکتی ساده - کد 21


 • هلو شرکتی متوسط - کد 22


 • هلو شرکتی پیشرفته - کد 23


 • هلو شرکتی ویژه - کد 24


 • هلوشرکتی پيشرفته دوکاربر - کد 25


 • نرم افزار اتوماسیون رستوران سپیدز


 

شامل کلیه امکانات نسخه ساده رستوران(کد 88)
سطح دسترسی کاربران
چند انباره
نمایش ریز کالاها و چک ها در صورت حساب اشخاص
مغایرت بانکی و طرف حساب
ثبت پیک های موتوری در زیر فاکتور
تسویه فاکتور به فاکتور
گزارش عملکرد دوره ای انباردیدگاه تان را بنویسید

رستوران متوسط - کد 56

رستوران متوسط - کد 56

 

نظر شما درباره این محصول: