رستوران پیشرفته کد 57 رستوران پیشرفته کد 57

رستوران پیشرفته کد 57

رستوران پیشرفته کد 57

جزییات بیشتر

16 محصولات دیگر در همان شاخه:

 • هلو تحت شبکه کد 44


 • هلو جامع صنعتی کد 42


 • جامع و صنعتی کد 41


 • رستوران متوسط - کد 56


 • رستوران ساده - کد 55


 • هلو فروشگاهی پایه - کد 10


 • هلو فروشگاهی ساده کد 11


 • نرم افزار هلو فروشگاهی متوسط کد 12


 • هلو فروشگاهی پیشرفته کد 13


 • هلو فروشگاهی پیشرفته دو کاربره کد 15


 • هلو شرکتی ساده - کد 21


 • هلو شرکتی متوسط - کد 22


 • هلو شرکتی پیشرفته - کد 23


 • هلو شرکتی ویژه - کد 24


 • هلوشرکتی پيشرفته دوکاربر - کد 25


 • نرم افزار اتوماسیون رستوران سپیدز


شامل کلیه امکانات نسخه متوسط
کاردکس ریالی و تعدادی
عملکرد دورهای انبار
گزارشات نموداری
مغایرت از کلیه سرفصل ها
تراز آزمایش 6 و 8 ستونی
تعریف فرمول تولید و کسر مواد اولیه به صورت اتوماتیک
منطقه بندی مشتریان
خروجی مواد اولیه
گزارش تخمین تولید
راس چک
پرینت چک
امکان استفاده از کالر آیدیدیدگاه تان را بنویسید

رستوران پیشرفته کد 57

رستوران پیشرفته کد 57

رستوران پیشرفته کد 57

نظر شما درباره این محصول: